இங்கே உள்ளீர்கள்:   ஆரம்பம் > கருவூறார் கீதை
மேலே செல்ல
பக்கம்
உள்ளே
செய்தி

கருவூறார் கீதை

 •     தமிழே தெய்வம்
 •     தமிழே அருளுலகக் காவல் சத்தி
 •     தென்னாடுடைய சிவனே போற்றி!
 •     எந்நாட்டவர்க்கும் இறைவா போற்றி!
 •     பதினெண் சித்தர்களின் இந்துமதம் ஒரு வாழ்வியல் நெறி
 •     அண்டபேரண்டங்களில் வாழும் விண்ணுலக மதமே பதினெண் சித்தர்களின் இந்துமதம்
 •     பயிரினங்களையும் உயிரினங்களையும் நல வாழ்வு பெறச் செய்த முதல் மதமே இந்துமதம்
 •     இம்மண்ணுலக அறிவுலக வரலாற்றின் விளக்கமே இந்து மதம்
 •     இம்மண்ணுலகில் தோன்றிய முதல் மனித இனமான தமிழினமே இந்துமத நாற்றங்கால்
 •     இந்துமதமும் தமிழ்மொழியும் பிரிக்க முடியாதவை
 •     தமிழில்லாத இந்துமதம் நீரில்லாத பயிர் போல் வாடிடும்.
 •     தமிழே உலக மொழிகளின் தாயென்பது போல் இந்துமதமே உலக மதங்களின் தாய்
 •     தாய்மொழி யொலியடிப்படையிலுள்ள பூசாமொழி வாசகங்களே உலக அருள் வித்துக்கள்.
 •     தமிழர்களே என்றென்றும் அருளை விளைவிக்கும் ஆற்றலைப் பெற்றிருப்பர்
 •     தமிழகம் இருண்டாலோ வறண்டாலோ அருளுலகில் தீயன செழித்திடும்!
 •     தமிழின மாட்சியே அருளுலக வளவளர்ச்சி
 •     உலக மதங்களுக்குப் பீடாதிபதிகளின் கீதைகளே உயிரோட்டம்
 •     தமிழையும் இந்துமதத்தையும் நம்பிட நான்கு யுக வரலாறுகள் புரிய வேண்டும்.
 •     தமிழர்களே நான்கு யுகங்களின் தலைவர்கள்
 •     தமிழையும் இந்துமதத்தையும் அநுபவத்தாலேயே அறியலாம்! புரியலாம்!
 •     தமிழும் இந்துமதமும் விண்ணுலகக் கொடைகள்
 •     தமிழும் இந்துமதமும் மண்ணுலகினரின் உயிரும் உடலுமாகும்.
 •     தமிழே அனைத்து அருட்சத்தி சித்திகளையும் வழங்க வல்லது
 •     எக்காலத்தும் தமிழும் இந்துமதமும் மானுடரின் கண்களாகும்
 •     தமிழின வழிபடு நிலையங்களும் வாசகங்களுமே உலக மதப் பிணைப்பும் இணைப்பும் காக்கும்.
 •     தமிழே மனித வாழ்வின் ஆரம்பத்தையும் முடிவையும் விளக்கிடும்.
 •     இந்து மதமே மனிதவாழ்வைப் பயனுடையதாக்கும்.

 


« முந்தையது மேலே செல்ல அடுத்தது »

மேலே செல்ல
பக்கம்
உள்ளே
செய்தி

ஞானாச்சாரியார்கள்

பதினெண் சித்தர்களும், பதினெட்டாம்படிக் கருப்புகளும், இம் மண்ணுலகுக்கு வழங்கிய அண்டபேரண்டமாளும் இந்து மதத்தில், 'ஞானாச்சாரியார்' எனப்படுபவர்கள் பதினெண்சித்தர் பீடாதிபதிகளே. இந்த ஞானாச்சாரியார்களே இம்மண்ணுலகின் 'ஞானம்', 'அகஞானம்', 'புறஞானம்', 'விஞ்ஞானம்', 'மெய்ஞ்ஞானம்' எனும் ஐந்தினையும் மனிதரின் ஐம்புலன்களின் மருந்தாகவும், விருந்தாகவும் வழங்கியவர்கள்..... [மேலும் படிக்க...]

 

பெரிய கோயில்

   "... தமிழ் மொழி, இனம், நாட்டைக் காப்பதற்குத்தான் 11வது பதினெண்சித்தர் பீடாதிபதி அவர்கள் கருவறைக் கோபுரமுடைய கோயிலை தஞ்சையில் கட்டினார். மிகவும் கடினமான இம்மாபெரும் செயலைச் செய்தது மட்டுமல்லாமல், கருவறைக் கோபுரத்தை உடைய கோயிலை எப்படி கட்டுவது என்ற இரகசியத்தையும், பதினெட்டு வகை அருட்கலைகளையும், ஐந்திறப் பூசை முறைகளையும், அருளுலக வாழ்வுக்குரிய சாத்தர, சாத்திற, சாத்திர, தோத்தர, தோத்திர, தோத்திறங்கள் எனப்படும் பதினெட்டு வகையான அருளுலக இலக்கியங்களையும், மற்றவற்றையும் மனந்திறந்து பலருக்கும் கற்றுக் கொடுத்தார். ..... [மேலும் படிக்க...]

 

ஞானாச்சாரியார் வரலாறு

    "மூன்று உகங்களாகச் செழிச்சி மிக்க மதவாழ்வைத் துய்த்திட்ட நம் தமிழர்கள் தங்களுக்கென்று குரு, தங்கள் குடும்பத்திற்கென்று குருக்கல், பூசாறி, தங்களுடைய ஆன்மீக வாழ்வுக்கென்று ஆச்சாரியார், குருபீடம்,... இருந்து வருவதைத் தெரிந்திருந்தும் தேடி நாடிச் சென்று பயன்படுத்திக் கொள்ளவில்லை. எனவேதான், இவர்களுடைய அகவாழ்விலும், புறவாழ்விலும் தன்னம்பிக்கையோ, துணிவோ, கட்டுக்கோப்போ, நிறுவன நிருவாக இணைப்போ, பிணைப்போ, அருளுலக வழிகாட்டலோ, வழித்துணையோ இல்லாமல் போய்விட்டது. எனவேதான், மாற்றாரும், வேற்றாரும் தங்கள் தங்களின் விருப்பம் போல் வேலியில்லாப் பயிரை மேயும் ஆடுமாடுகளைப் போல் செயல்படுகிறார்கள். ....."   

[மேலும் படிக்க...]

மேலே செல்ல
பக்கம்
உள்ளே
செய்தி
மேலே செல்ல
பக்கம்
உள்ளே
செய்தி

sathilingam © Copyright www.indhuism.org 2010-2020; Data in this website are from the Manuscript Libraries initiated by His Holiness Siddhar Arasayogi Karuwooraar, the 12th Pathinensiddhar Peedam.
Also visit http://www.indhuism.org; Contact us at indhuism@gmail.com


தஞ்சைப் பெரிய கோயிலைக் கட்டிய பதினோராவது பதினெண்சித்தர் பீடாதிபதி, குருமகா சன்னிதானம், ஞாலகுரு சித்தர் காவிரியாற்றங்கரைக் கருவூறார் அவர்கள் கி.பி.785 முதல் கி.பி.1040 வரை செயல்பட்டார். அவருக்கு அடுத்து 900 ஆண்டுகள் கழித்து 12வது பதினெண்சித்தர் பீடாதிபதியாகத் திருத்தோற்றம் எடுத்த ஞானாச்சாரியார் ஞாலகுரு சித்தர் அரசயோகிக் கருவூறார் அவர்களின் எழுத்துக்களில் சில இந்த வலைத்தளத்தில் வெளியிடப் படுகின்றன. இவை ஞாலகுரு சித்தர் அரசயோகிக் கருவூறார் அவர்களின் குருவாணைப்படியே அவர்கள் அமைத்திட்ட கையெழுத்துப் பிறதி நூலகங்களில் உள்ள நகல்களிலிருந்து வழங்கப் படுகின்றன.


தமிழே பூசைமொழி! தேவமொழி! தெய்வமொழி! அருளுலக ஆட்சிமொழி!


"இந்துக்கள் தங்களுடைய கோயில்களில், பூசைகளில் சமசுக்கிருதத்தைப் பயன்படுத்துவது பெரிய பாவம், கொடிய தீட்டு, நெடிய சாபத்தைத் தரும்." - குருபாரம்பரிய வாசகம்.

Powered by CMSimple | Template: ge-webdesign.de |